DARMOWA REJESTRACJA
Home
    Zapomniałem hasła  
Katalog SEO: katalogseo.net.pl

Karta Prezentowa Mediaexpert

Ostatnio zalicytował:

2015-11-18 14:40

Odsłoniętych pixeli: 40/40

WYGRAŁ

jayjay

SPRZEDANE ZA:

137.00 zł

SPRZEDANE

Karta Upominkowa IKEA

Ostatnio zalicytował:

2015-11-17 22:05

Odsłoniętych pixeli: 40/40

WYGRAŁ

ktosiek

SPRZEDANE ZA:

218.00 zł

SPRZEDANE

Karta Podarunkowa Castorama

Ostatnio zalicytował:

ufo200

2015-12-01 17:29

Odsłoniętych pixeli: 28/40

WYGRAŁ

LICYTUJ

Karta Podarunkowa OBI

Ostatnio zalicytował:

galaxy99

2015-12-01 12:47

Odsłoniętych pixeli: 30/40

WYGRAŁ

LICYTUJ

Karta Prezentowa Mediaexpert

Ostatnio zalicytował:

kaspar

2015-12-01 10:32

Odsłoniętych pixeli: 32/40

WYGRAŁ

LICYTUJ

Karta Upominkowa Sephora

Ostatnio zalicytował:

yariska3

2015-11-29 13:52

Odsłoniętych pixeli: 32/40

WYGRAŁ

LICYTUJ
Operatorem Serwisu jest firma „MROKOMP” z siedzibą w Tarnowskich Górach | NIP: 645-162-41-83 | REGON: 240871772 | Tel. 695-681-059
Regulamin
(ostatnia zmiana: 15.09.2014)
Jak to działa? Polityka cookies Kontakt Linki

Ta strona używa COOKIES. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Operatora, w tym zasady i warunki uczestnictwa w aukcjach, licytacjach i zakupach przedmiotów oferowanych przez Operatora za pośrednictwem strony internetowej http://www.zapixel.pl

2. Na głównej stronie Serwisu zawsze znajduje się Regulamin w aktualnym brzmieniu.

3. Zalogowanie się do Serwisu oznacza akceptację całości Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. W szczególności na zasadach w nim określonych w § 9 pkt 1-4.

4. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

4.1. Regulamin - niniejszy dokument

4.2. Operator – Firma „Mrokomp” z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowana pod numerem 6451624183 w Rejestrze CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

4.3. Serwis – usługi prowadzone za pośrednictwem strony internetowej http://www.zapixel.pl/, w ramach których Operator udostępnia możliwość kupowania przedmiotów, w tym przedmiotów wystawionych do sprzedaży w drodze licytacji.

4.4. Zakup – zakupienie przedmiotu dokonane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

4.5. Przycisk Licytuj – umożliwia wejście na stronę, na której odbywa się licytacja przedmiotu

4.6. Żeton jednostka płatnicza Serwisu, dzięki której Użytkownik może zakupić dowolny Pixel przedmiotu. Zakupienie Pixela przedmiotu automatycznie powoduje wejście Użytkownika do udziału w aukcji.

4.7. Pula Żetonów – ilość Żetonów znajdujących się na Koncie Użytkownika, zakupionych od Operatora za cenę określoną w Cenniku lub otrzymanych od Operatora w inny sposób

4.8. System – system informatyczny zapewniający działanie Serwisu

4.9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie otrzymując dostęp do swojego Konta. Osoba jest identyfikowana poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia

4.10. Konta powiązane – konta dwóch lub więcej Użytkowników, które posiadają choć jeden element wspólny taki jak:

a) adres zamieszkania lub zameldowania

b) adres wysyłki

c) numer telefonu lub konto bankowe wykorzystane do dokonania opłaty za zakupione Żetony lub przedmioty

Powiązanie kont występuje także w przypadku, gdy do ich obsługi użyto tego samego numeru IP komputera lub innej jednostki łączącej się z Internetem

4.11. Cennik – informacja publikowana przez Operatora na stronie http://www.zapixel.pl/ Cennik prezentuje sposoby kupna i całkowitą wysokość opłaty za żetony wyrażoną w PLN

4.12. Konto – zbiór danych dotyczących Użytkownika. Pozyskany przez Operatora w procesie dobrowolnej rejestracji osoby w Serwisie. Konto jest prowadzone pod unikalnym loginem Użytkownika. W zakładce „Moje Konto” Użytkownik znajdzie historię swoich działań prowadzonych w Serwisie, o ile takowe miały miejsce

4.13. Strona Licytuj – miejsce w Serwisie, w którym odbywają się aukcje przedmiotów. Każdy przedmiot wystawiony do sprzedaży w drodze aukcji ma swoją indywidualną stronę. Na stronie tej w szczególności znajdują się:

a) nazwa i opis techniczny przedmiotu oraz jego średnia wartość rynkowa oszacowana przez Operatora

b) informacja wskazująca wysokość kosztu wzięcia udziału w aukcji

c) informacja wskazująca Użytkowników, którzy wzięli udział w aukcji przedmiotu

d) informacja dotycząca wysokości opłaty związanej z kosztami wysyłki przedmiotu

4.14. Propozycja kupna przedmiotu – zadeklarowanie przez Użytkownika chęci kupna przedmiotu w czasie trwania aukcji.

4.15. Potwierdzenie wygrania licytacji przedmiotu – otrzymanie poczty elektronicznej potwierdzającej wygranie aukcji przedmiotu i tym samym otrzymanie prawa do kupna przedmiotu po cenie, którą zakończyła się licytacja. Cena zakupu przedmiotu nie uwzględnia ewentualnych kosztów wysyłki przedmiotu. Opisana korespondencja jest wysyłana przez Operatora w trybie § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu, na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego podczas rejestracji w Serwisie.

4.16. Cena kupna przedmiotu – jest to wylicytowana przez Użytkownika – Zwycięzce Aukcji ostateczna cena kupna przedmiotu. Do Ceny Kupna Przedmiotu Operator dolicza koszty wysyłki przedmiotu o ile takie zostały wskazane w czasie trwania aukcji na Stronie Licytuj, odnoszącej się do danego przedmiotu

4.17. Nabywca – Zwycięzca Aukcji. To Użytkownik, który nabył prawo do kupna wylicytowanego przedmiotu, według zasad określonych w § 3

4.18. Aukcja START - to aukcja przeznaczona tylko dla tych Użytkowników, którzy nie wygrali jeszcze żadnej aukcji z przedmiotem. Aukcja START różni się od pozostałych aukcji tym, że Użytkownicy biorący w niej udział mogą odsłonić pierwsze 20 Pixeli przedmiotu zupełnie gratis, tzn. bez wydatkowania Żetonów

4.19. Aukcja z ZEGAREM – to aukcja odbywająca się z udziałem zegara. Aukcja trwa, dopóki chęć zakupu przedmiotu wykazuje więcej niż jeden chętny, a zamiast prowadzącego licytację wyświetla się zegar odliczający czas do końca Aukcji. Zwycięzcą aukcji, a więc Nabywcą przedmiotu zostaje ten Użytkownik, który zalicytuje jako ostatni i żaden z pozostałych Użytkowników nie przebije jego propozycji kupna przedmiotu. W przypadku kiedy dwóch lub więcej Użytkowników odsłoni ostatni Pixel przedmiotu i tym samym dokona przebicia wcześniej złożonej propozycji kupna przedmiotu, o tym kto wygra daną aukcję zadecyduje liczba posiadanych Żetonów na koncie w chwili zakończenia licytacji. System automatycznie zweryfikuje stan kont wybranych Użytkowników i wskaże Użytkownika posiadającego większą lub największą ilość Żetonów na koncie. Tym samym Użytkownik ten zostanie automatycznie wskazany jako Zwycięzca aukcji.

4.20. Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika

§ 2. Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i wolna od ukrytych opłat.

1.1 Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki

1.2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z którymi nie została uprzednio rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu z powodu naruszenia przez nich prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i zasad Regulaminu

1.3. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn wymienionych w punkcie 1.1. niniejszego paragrafu następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

2. W celu dokonania Rejestracji nowego Użytkownika, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać w szczególności swój adres e-mail, unikalną nazwę Użytkownika (tzw. Login) oraz wymyślone przez siebie hasło.

3. Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby Użytkownika i być zgodne z prawdą. W szczególności imię, nazwisko, data urodzenia i adres zameldowania lub zamieszkania muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dowodzie osobistym lub innym dowodzie tożsamości. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Wprowadzenie zmiany danych po rejestracji będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach poprzez zgłoszenie modyfikacji w formie pisemnej przez Użytkownika i przesłanie jej na adres Operatora, który będzie mógł dokonać niezbędnych zmian.

4. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, system wysyła potwierdzenie Rejestracji Użytkownika w Serwisie.

5. Z chwilą rejestracji darmowego Konta w Serwisie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. Jednocześnie podmiot rejestrowany otrzymuje dostęp do swojego Konta (po podaniu Loginu oraz hasła) i staje się Użytkownikiem. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią wspomnianej umowy.

6. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 2 pkt 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub tradycyjnej, pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wcześniej skorzystał z dostępnej promocji lub dokonał zakupu Żetonów bądź Pixeli albo wykonał inną aktywną czynność w ramach Serwisu.

7. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika oraz adresu e-mail.

8. Do każdego Konta prowadzonego w ramach Serwisu musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa Użytkownika.

9. Użytkownik może posiadać w ramach Serwisu tylko jedno Konto. Identyfikacja osoby rejestrowanej w Serwisie następuje na podstawie imienia, nazwiska i daty urodzenia lub innych danych. W szczególnych, uzasadnionych wypadkach Operator może odstąpić od tej reguły na pisemny wniosek Użytkownika.

10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownikom Kont Powiązanych nie wolno brać udziału w tej samej aukcji, tego samego przedmiotu, odbywających w tym samym czasie rzeczywistym. W interesie każdego Użytkownika leży ochrona w jak największym stopniu swojego Konta przed dostępem do niego osób niepowołanych. Jeśli Konto Użytkownika wpadnie w niepowołane ręce i tym samym z winy Użytkownika dojdzie do nie autoryzowanego przez niego złożenia propozycji ceny kupna przedmiotu, Operator w takim przypadku zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji, w której doszło to takiego zdarzenia. Użytkownik, z którego winy doszło do zakłócenia porządku w Serwisie może zostać wykluczony z grona Użytkowników Serwisu. A zgromadzone na jego Koncie żetony przepadną na korzyść Operatora tytułem kary umownej za spowodowanie naruszenia ładu i porządku w Serwisie.

Konta są niezbywalne.

12. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie ponadto prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

13. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji. W tym celu Użytkownik o zaistniałym fakcie powiadamia Operatora. Nie zastosowanie się do tej czynności może w przyszłości spowodować zablokowanie dostępu do Konta.

14. Wszelkie działania Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym ani działać w porozumieniu z innym uczestnikiem aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na ich wynik. W szczególności – Konta Powiązane nie mogą brać udziału w tych samych aukcjach przedmiotów odbywających się w tym samym czasie rzeczywistym. O przykładowych działaniach, które będą uznawane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, Użytkownicy będą informowani w komunikatach Operatora. Działania Użytkownika sprzeczne z powyższymi zasadami mogą spowodować blokadę Konta i być przyczyną rozwiązania umowy o korzystanie z usług Serwisu, odmowy Potwierdzenia i zastosowania kary umownej analogicznej do przewidzianej w § 3 pkt 11.

15. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku informacje o wykonywanych w ramach Serwisu transakcjach w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniu reklamacyjnym. Brak realizacji tego obowiązku przez Użytkownika oznacza akceptację danych o transakcjach zarchiwizowanych przez Operatora.

16. Użytkownik ma prawo uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Operatora, których zasady będą określane w Regulaminach Konkursu publikowanych na specjalnej Podstronie Serwisu. Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

17. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript.

§ 3. Licytacje

1. Każda licytacja przedmiotu odbywa się na warunkach opisanych w parametrach aukcji. Parametry aukcji znajdują się na Stronie Licytuj danego przedmiotu.

2. Operator stwarza możliwość licytowania przedmiotu w momencie udostępnienia w ogólnym widoku strony aktywnego przycisku Licytuj, przypisanego do przedmiotu widocznego na głównej stronie Serwisu.

3. Zasady składania propozycji kupna przedmiotu:

3.1. Użytkownik ma możliwość zakupu Pixela przedmiotu i tym samym złożenia propozycji kupna przedmiotu z dostępnej na jego Koncie Puli Żetonów, poprzez wybranie opcji „Licytuj” uwidocznionej na Głównej Stronie Serwisu lub innej stronie Serwisu odnoszącej się do danego przedmiotu;

3.2. Zakupienie Pixela przedmiotu i tym samym złożenie propozycji kupna przedmiotu jest możliwe tylko wtedy gdy Użytkownik posiada w swojej Puli Żetonów wystarczającą liczbę Żetonów;

3.3. Zakupienie Pixela przedmiotu i złożenie propozycji kupna przedmiotu automatycznie zmniejsza Pulę Żetonów o liczbę Żetonów wskazaną w parametrach aukcji - Koszt Pixela;

3.4. Aby zakupić Pixel licytowanego przedmiotu należy kliknąć w dowolnie wybrane pole ponumerowane liczbami od 1 do maksymalnie 100. Pixele są nałożone na dany przedmiot. Po kliknięciu wybranego przez siebie Pixela, część przedmiotu zostanie automatycznie odsłonięta, a Użytkownik otrzyma możliwość złożenia propozycji ceny kupna przedmiotu. W przypadku Aukcji z Zegarem kliknięcie wybranego przez siebie Pixela spowoduje automatyczne przebicie poprzednio złożonej propozycji kupna przedmiotu, zgodnie z parametrami danej aukcji. Każdy Pixel jest równorzędny;

3.5. Propozycje cen kupna przedmiotu złożone przez Użytkowników biorących udział w aukcji nie są podawane do wiadomości publicznej, aż do momentu odsłonięcia wszystkich Pixeli przedmiotu. Wszystkie propozycje cen kupna przedmiotu jakie zostały złożone przez Użytkowników w danej aukcji stają się jawne po jej zakończeniu. Wyjątek od tej zasady stanowi Aukcja z Zegarem. W Aukcji z Zegarem Operator nie wymaga odsłonięcia wszystkich Pixeli licytowanego przedmiotu do tego, aby aukcja ta mogła się zakończyć wyłonieniem NABYWCY, a więc Zwycięzcy Aukcji. Ponadto w Aukcji z Zegarem aktualna cena licytowanego przedmiotu jest na bieżąco podawana do wiadomości publicznej;

3.6. Użytkownik, który dokonał Zakupu Pixela przedmiotu oraz złożył propozycję kupna przedmiotu zostaje umieszczony w spisie Użytkowników, którzy złożyli propozycje kupna przedmiotu;

3.7. Spis, o którym mowa w punkcie 3.6. znajduje się u dołu Strony Licytuj, na której znajduje się wystawiony do licytowania przedmiot. Pozycja, którą zajmuje Użytkownik na liście zależy od wysokości złożonej przez niego propozycji ceny kupna przedmiotu. Im wyższa jest złożona propozycja ceny kupna przedmiotu, tym wyższa jest pozycja zajmowana przez Użytkownika w spisie. Zapis punktu 3.7. nie dotyczy Aukcji z Zegarem;

3.8. Użytkownik, który w czasie trwania aukcji złożył najwyższą propozycję ceny kupna przedmiotu (nie dotyczy Aukcji z Zegarem) i tym samym znalazł się w spisie, o którym mowa w punkcie 3.6. i 3.7. na pozycji oznaczonej numerem 1, nie może złożyć kolejnej propozycji ceny kupna przedmiotu. Prawo składania propozycji ceny kupna przedmiotu zostaje automatycznie przywrócone z chwilą zajęcia przez Użytkownika pozycji innej niż ta z numerem 1 w spisie, o ile aukcja trwa nadal i się nie zakończyła;

3.9. Aby odsłonić pierwsze 20 Pixeli przedmiotu w Aukcji START stan Konta Użytkowników o jakich mowa w § 1 punkt 4.18. może wynosić 0 (zero). Po odsłonięciu darmowej ilości 20 Pixeli przedmiotu, pozostałe Pixele przedmiotu odsłania się na zasadach ogólnych. Propozycje ceny kupna przedmiotu składane przy odsłanianiu pierwszych 20 darmowych Pixeli przedmiotu są wiążące dla przebiegu Aukcji START. Jeśli Cena zaproponowana w darmowej części aukcji okaże się być najwyższą propozycją kupna przedmiotu to Cena ta staje się Ceną Kupna Przedmiotu;

3.10. Zakupy Pixeli przedmiotu oraz możliwość składania propozycji ceny kupna przedmiotu kończą się z chwilą odsłonięcia wszystkich Pixeli przedmiotu. Wtedy na stronie pojawia się informacja ZAKOŃCZONO. Wtedy też zostają ujawnione wszystkie propozycje ceny kupna przedmiotu złożone przez Użytkowników. Użytkownik, który zaproponował najwyższą cenę, za którą chce kupić przedmiot znajduje się na liście, o której mowa w punkcie 3.6. i 3.7. na pozycji numer 1, oznaczającej NABYWCĘ, a więc Zwycięzcę Aukcji. NABYWCA otrzymuje prawo do kupienia przedmiotu za cenę, którą sam zaproponował. Cena ta staje się Ceną Kupna Przedmiotu. Wyjątek od tej zasady stanowi Aukcja z Zegarem. W Aukcji z Zegarem Operator nie wymaga odsłonięcia wszystkich Pixeli licytowanego przedmiotu do tego, aby aukcja ta mogła się zakończyć wyłonieniem NABYWCY, a więc Zwycięzcy Aukcji.

4. Po ujawnieniu NABYWCY Operator wysyła do niego e-mail na adres podany przez NABYWCĘ podczas Rejestracji w Serwisie z Potwierdzeniem o nabyciu prawa do zakupienia przedmiotu. Zadanie to Operator wykonuje niezwłocznie po wykonaniu czynności wynikających z punktu 10 niniejszego paragrafu.

5. NABYWCA zawiera z Operatorem umowę kupna - sprzedaży przedmiotu, określonego szczegółowo w Karcie Przedmiotu. Do zawarcia umowy nie dochodzi w przypadku unieważnienia Aukcji zgodnie z postanowieniami punktu 11 niniejszego paragrafu.

6. Warunki umowy kupna - sprzedaży, dostawy, gwarancji i zapłaty za przedmiot, określony w punkcie 5 niniejszego paragrafu zawarte są w § 5 niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownikowi, który dokonał kupna Pixela/li przedmiotu i tym samym złożył propozycje kupna przedmiotu nie przysługuje prawo do wycofania się z dokonanych Zakupów Pixeli oraz złożonych propozycji kupna przedmiotu. Należy pamiętać, że udział w licytacji oraz w Zakupach Pixeli przedmiotu nie gwarantuje wygrania aukcji.

8. Użytkownikom zabrania się korzystania w Systemie z wszelkiego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania. W szczególności oprogramowania służącego do nieautoryzowanego przez Operatora zakupienia Żetonów lub Pixeli przedmiotu.

9. Ilość zakupionych przez Użytkownika przedmiotów oraz wszystkich pozostałych Zakupów jest widoczna na Koncie Użytkownika, w zakładce MOJE KONTO / Licytuję.

10. Po zakończeniu aukcji przedmiotu i tym samym ujawnieniu NABYWCY, Operator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia przebiegu aukcji pod względem technicznym i pod względem zgodności z Regulaminem.

11. Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji oferowanego przedmiotu w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje (w szczególności poprzez działanie w porozumieniu z innym Uczestnikiem aukcji lub osobą trzecią w sposób wpływający na wynik aukcji) lub zasady Regulaminu, a także w razie stwierdzenia awarii Systemu lub błędu technicznego, mającego wpływ na przebieg aukcji. O unieważnieniu aukcji i jej przyczynach, Operator powiadamia niezwłocznie wszystkich Użytkowników biorących udział w aukcji w formie mailowej oraz dokonuje aktualizacji Kont uczestników aukcji poprzez zwrot Żetonów w niej wykorzystanych, za wyjątkiem Użytkownika, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Ponadto Operator ma prawo zablokować Konto Użytkownika winnego powstałego zamieszania, odmówić Potwierdzenia wygrania licytacji przedmiotu oraz zastosować sankcję w postaci przepadku wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów jako karę umowną za naruszenie Zasad Regulaminu.

12. O ile stwierdzenie przez Operatora naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad Regulaminu przez Uczestnika aukcji następuje w czasie jej trwania, Operator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji Użytkownika dopuszczającego się wymienionych naruszeń poprzez natychmiastową blokadę Konta, odmowę Potwierdzenia wygrania licytacji przedmiotu, a także zastosowanie kary umownej w postaci przepadku wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów i ewentualnie zastosowania sankcji z § 8 pkt 1.1. oraz 1.2.

13. W razie stwierdzenia awarii lub błędu w Systemie, nadającego się do usunięcia w krótkim czasie, Operator przerywa możliwość dokonywania Zakupów Żetonów, Pixeli przedmiotu oraz brania udziału w aukcjach. A następnie usuwa powstałą awarię lub błąd. W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia na stronie głównej Serwisu będzie nadawany stosowny komunikat.

§ 4. Opłaty

1. Złożenie propozycji kupna przedmiotu jest odpłatne. Wysokość odpłatności za złożenie propozycji kupna przedmiotu jest zróżnicowana i wprost zależna od wartości zakupu Pixela przedmiotu. Aby móc brać aktywny udział w aukcjach należy posiadać na Koncie Żetony. Sposób kupna i wysokość opłaty za Żetony znajdują się w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu pod przyciskiem KUP ŻETONY. Przycisk jest widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Uiszczenie opłaty za Kupno Pixela nie zwalnia NABYWCY z uiszczenia Ceny Kupna Przedmiotu, którą wygrał aukcję. Jeśli w aukcji przedmiotu została wskazana odpłatność wynikająca z opłaty kosztów wysyłki należy ją doliczyć do Ceny Kupna Przedmiotu.

2. Aby kupić Żetony należy zalogować się do Serwisu i kliknąć przycisk KUP ŻETONY. Następnie należy wybrać w Cenniku żądaną ilość Żetonów, wybrać formę płatności i dokonać opłaty. Z chwilą skutecznego dokonania opłaty za Żetony, Konto Użytkownika zostaje automatycznie zasilone zakupioną liczbą Żetonów, a Użytkownik tym samym nabywa prawo do uczestnictwa udziału w aukcjach. W szczególności poprzez kupowanie Pixeli przedmiotu i składanie propozycji kupna przedmiotu.

3. Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu uiszczane są przez Użytkownika za pośrednictwem uznanych firm trzecich.

4. Zakupione Żetony zwiększają Pulę Żetonów na Koncie Użytkownika.

5. Wykorzystane przez Użytkownika Żetony są automatycznie odejmowane z jego Konta.

6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu wydanych Żetonów. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w § 3 pkt 11 niniejszego Regulaminu.

§ 5. Warunki sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem. Umowy sprzedaży są zwierane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

2. Operator jest zobowiązany pisemnie potwierdzić przeniesienie na rzecz NABYWCY prawa własności przedmiotu przez niego Zakupionego najpóźniej po zapłaceniu przez NABYWCĘ Ceny Kupna Przedmiotu tj. otrzymania potwierdzenia o dokonaniu zapłaty z serwisu CashBill. W wypadku gdy Cena Kupna Przedmiotu nie przekracza 2 tysięcy złotych potwierdzenie jest wysyłane wyłącznie na żądanie NABYWCY.

2.1. W celu dostarczenia Zakupionego przedmiotu NABYWCA niezwłocznie zgłosi niezbędne dane adresowe w zakładce MOJE KONTO / Moje Dane, na formularzu DANE DO WYSYŁKI najpóźniej w chwili uiszczenia Ceny Kupna Przedmiotu. Dane te są potrzebne Operatorowi do prawidłowego dostarczenia Zakupionego przedmiotu. W razie opóźnienia we wskazaniu przez Użytkownika danych adresowych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wysyłki Zakupionego przedmiotu;

2.2. NABYWCA powinien uiścić Cenę Kupna Przedmiotu przed upływem 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia wygrania licytacji przedmiotu. Termin, o którym mowa może zostać przedłużony na mailowy wniosek NABYWCY za zgodą Operatora wyrażoną w tej samej formie. W razie przekroczenia terminu Operator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży, o czym powiadamia NABYWCĘ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zakupiony przedmiot będzie dostarczany przez Operatora na adres podany zgodnie z punktem 2 powyżej, tj. bezpośrednio NABYWCY lub osobiście przez niego umocowanej osobie do odebrania przesyłki w terminie 14 dni, licząc od daty uiszczenia Ceny Kupna Przedmiotu. Dostarczenie przedmiotu może odbywać się na koszt NABYWCY.

4. Nadawcą przesyłki zawierającej Zakupiony przedmiot może być podmiot działający w porozumieniu z Operatorem na podstawie odrębnej umowy, co nie wpływa na zakres praw i obowiązków NABYWCY.

5. NABYWCA otrzymując przedmiot kwituje jego odbiór.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu powstałe podczas doręczania przesyłki, jak również za działania doręczyciela (Poczty/Kuriera) lub podmiotu współpracującego z Operatorem.

7. Operator lub podmiot współpracujący z Operatorem wystawia fakturę na sprzedany przedmiot wg danych określonych w § 2 punkt 3 Regulaminu, a w przypadku nie podania w/w danych - zgodnie z danymi, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

8. NABYWCA ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od wydania NABYWCY przedmiotu sprzedaży - odstąpienie wymaga formy pisemnej oraz zwrotu nie noszącego śladów używania przedmiotu sprzedaży najpóźniej w dniu upływu ww terminu na adres Operatora lub adres podmiotu współpracującego z Operatorem.

9. Operator ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu w terminie przeznaczonym zgodnie z punktem 3 na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadamia NABYWCĘ pocztą elektroniczną. NABYWCY przysługuje odszkodowanie w kwocie średniej wartości rynkowej wskazanej przez Operatora na stronie licytuj Zakupionego przedmiotu, jeśli przyczyną odstąpienia od umowy nie jest sytuacja opisana w § 2 punkt 14. O ile NABYWCA uiścił Cenę Kupna Przedmiotu do chwili odstąpienia od umowy zapłacona kwota podlega zwrotowi.

10. Odszkodowanie pieniężne, o którym mowa w punkcie 9, zostaje przekazane w ciągu 7 dni na wskazane przez NABYWCĘ konto bankowe.

11. NABYWCA nabywa uprawnienia reklamacyjne do Zakupionego przedmiotu zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta. Wszystkie przedmioty sprzedawane przez Operatora doręczane są wraz z gwarancja producenta.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedmiotu sprzedaży z umową, gdy NABYWCA o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie sytuację powinien był wiedzieć lub też, gdy wady te wystąpiły po sprzedaży z przyczyn nie zawinionych przez Operatora. W szczególności Operator nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu własności rzeczy/przedmiotu na NABYWCĘ.

13. Reklamację co do przedmiotu umowy sprzedaży można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mailowy Operatora: zapixel.pl@gmail.com. W tytule powyższego e-maila wpisując jako temat słowo REKLAMACJA.

14. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres e-mailowy NABYWCY wskazany w procesie rejestracji w Serwisie.

15. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Operator zwraca ją NABYWCY w tym celu. Czas określony w punkcie 14 niniejszego paragrafu przedłuża się odpowiednio i zaczyna obowiązywać Operatora od momentu dostarczenia przez NABYWCĘ kompletu wymaganych danych i/lub dokumentów.

16. Uprawnienia NABYWCY z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży. Niemniej jednak NABYWCA traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

§ 6. Reklamacje

1. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Operatora określone w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.

2. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

3. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjach dla wszystkich Użytkowników będą umieszczane na stronie głównej Serwisu, a także w sposób opisany w § 3 pkt. 11 i 13.

4. Blokada Konta Użytkownika jest dokonywana w przypadkach przewidzianych w Regulaminie całkowicie lub na czas niezbędny do weryfikacji działań Użytkownika pod względem zgodności z Regulaminem, zapobieżenia ewentualnej szkodzie innych Użytkowników, osób trzecich i Operatora oraz zastosowania sankcji przewidzianych w Regulaminie.

5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy Operatora: zapixel.pl@gmail.com.

6. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika.

7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Operator zwraca ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio i zaczyna obowiązywać Operatora od momentu dostarczenia przez Użytkownika kompletu wymaganych danych i/lub dokumentów.

§ 7. Zasada poufności. Prywatność. Korzystanie z danych z Serwisu

1. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika Operator nie ujawnia jego danych osobowych, z zastrzeżeniem punktu 3 zapisanego poniżej.

3. Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Operator umożliwi Użytkownikom przeglądanie i aktualizacje danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości płatniczych wobec Operatora lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.

6. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisane Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.

7. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

9. Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

9.1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);

9.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

9.3. Lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

9.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

9.5. Badania poprawności przebiegu prowadzonych licytacji, aukcji oraz dokonywanych Zakupów.

10. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

§ 8. Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy:

1.1. Operator może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, bez podania przyczyn z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie;

1.2. Rozwiązanie umowy przez Operatora następuje przez poinformowanie Użytkownika drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie umowy następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia umowy.

1.3. Użytkownik rozwiązuje umowę wypełniając stosowny formularz jednej z podstron Serwisu i przesyłając go na adres poczty elektronicznej Operatora, rozpoczynając tym samym procedurę likwidacji, zgodnie z instrukcją znajdującą się w zakładce MOJE KONTO / Usuń Konto wciskając przycisk USUŃ.

2. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności z pkt 1 niniejszego paragrafu, Operator dostarcza na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail informację o otrzymaniu żądania likwidacji Konta, zawierającą link do strony z potwierdzeniem nazwy i hasła Użytkownika. Po potwierdzeniu tych danych umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że:

2.1. Użytkownik nie uczestniczy w aukcjach przedmiotów rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy;

2.2. Użytkownik zachowuje dostęp do Konta tylko w zakresie jego funkcji pozwalających na sfinalizowanie umów kupna - sprzedaży zawartych z Operatorem w wyniku otrzymania statusu NABYWCY w aukcjach zakończonych przed rozwiązaniem umowy bądź w aukcjach przedmiotu w chwili likwidacji Konta, jak w punkcie 2.1.

3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkowników na stronie głównej Serwisu http://www.zapixel.pl/. Z kolei Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem przed pierwszym zalogowaniem do Serwisu po zmianach. Zalogowanie się Użytkownika do Serwisu prowadzonego na Stronie http://www.zapixel.pl/ oznacza akceptację Regulaminu Serwisu w jego aktualnym brzmieniu.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Operatora na stronie głównej Serwisu http://www.zapixel.pl/ będącej jednocześnie stroną logowania Użytkowników do Serwisu.

3. Użytkownik może w terminie 7 dni od powiadomienia go o zmianach, przed pierwszym logowaniem do Serwisu odmówić akceptacji Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. W tym celu Użytkownik powinien wysyłać stosowne oświadczenie woli drogą mailową na adres Operatora: zapixel.pl@gmail.com Otrzymanie przez Operatora poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem woli Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Operatora.

4. O ile Użytkownik zamierza skorzystać z prawa odmowy akceptacji Regulaminu w trybie opisanym w punkcie 3 niniejszego paragrafu powinien się on powstrzymać od logowania do Serwisu.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy, które nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

Załóż Konto Aby mieć możliwość kupowania na aukcjach internetowych prowadzonych przez Serwis Zapixel.pl, załóż Konto. Wybieraj przedmioty Asortyment stanowią najlepsze dostępne na rynku przedmioty. Co ważne, są to tylko nowe przedmioty posiadające pełną gwarancję producenta. Odsłaniaj Pixele i proponuj cenę nabycia przedmiotu. Po każdorazowym złożeniu propozycji ceny kupna przedmiotu, złożona propozycja znajdzie się na liście. Lista jest układana od najwyższej do najniższej propozycji kupna, jednak zaproponowane ceny są ukryte. Złożone propozycje cen zakupu zostaną ujawnione dopiero po odsłonięciu wszystkich Pixeli przedmiotu. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Jeśli złożona przez Ciebie propozycja kupna jest najwyższa oznacza to, że od nowego przedmiotu dzieli Cię już tylko jeden krok. Uiszczenie płatności zaproponowanej ceny kupna przedmiotu wraz z kosztami jego wysyłki. Po spełnieniu tych wymogów Serwis dostarczy niezwłocznie przedmiot na wskazany przez Ciebie adres. PYTANIA I ODPOWIEDZI Co to takiego zapixel.pl? Jest to sklep, w którym są do nabycia nowe przedmioty, mające pełną gwarancję producenta, ale w odróżnieniu od innych sklepów, o całkowitej kwocie jaką będziesz chciał przeznaczyć na zakup decydujesz tylko Ty, czyli Nabywca, a nie sprzedawca. Kto może założyć Konto w Serwisie zapixel.pl? Konto w serwisie zapixel.pl może założyć osoba pełnoletnia, posiadająca stały adres zamieszkania na terenie Polski. Ile kosztuje rejestracja w Serwisie zapixel.pl? Rejestracja Konta jest darmowa. Co to jest Pixel? Pixel to pola ponumerowane od 1 do maksymalnie 100 znajdujące się na zdjęciu każdego przedmiotu. Co to są Żetony i do czego służą? Żetony to jednostki uprawniające do odsłaniania Pixeli. Po każdym odsłonięciu Pixela z Konta Użytkownika ubywa określona w parametrach zakupu ilość Żetonów. Wartość ta ustalana jest indywidualnie dla każdego przedmiotu i widoczna jest na stronie w rubryce Koszt Pixela (np. Koszt Pixela: x3 żet. oznacza, że przy jednorazowym odsłonięciu Pixela z Konta Użytkownika pobierane są 3 Żetony). Co to jest wartość rynkowa? To cena danego przedmiotu, ustalona przez Operatora Serwisu na podstawie średniej rynkowej wartości przedmiotu. Czy ma znaczenie, który Pixel odsłonię? Nie. Pixele odsłania się tylko po to, aby mieć możliwość złożenia swojej propozycji cenowej. Każdy Pixel jest równorzędny. Jaką cenę mogę zaproponować za przedmiot? Minimalna propozycja cenowa to 1 zł. Maksymalna nie może przekroczyć wartości rynkowej przedmiotu. Dlaczego nie widzę cen zaproponowanych przez innych Użytkowników? Zaproponowane ceny są składane w sposób niejawny, co zwiększa szansę kupna przedmiotu. Wszystkie zaproponowane ceny staną się jawne z chwilą odsłonięcia ostatniego Pixela przedmiotu. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Ile muszę mieć Żetonów, aby odsłonić Pixel? Każdy przedmiot ma indywidualnie określony Koszt Pixela. Czy mogę zmienić swoją propozycję cenową? Nie. Jeśli chcesz podać nową propozycję ceny musisz odsłonić kolejny Pixel. Czy jest jakiś limit odsłonięcia Pixeli przez jednego Użytkownika? Nie. Możesz odsłonić tyle Pixeli ile chcesz. Co się stanie jeśli dwóch Użytkowników zaproponuje taką samą cenę? Jeśli dwóch Użytkowników złoży taką samą propozycje cenową, a będą one najwyższe, do propozycji cenowej Użytkownika, który złożył propozycję jako drugi automatycznie dodawany jest jeden grosz. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Tutaj obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Kiedy następuje koniec składania propozycji cenowych? Koniec składania propozycji cenowych nabycia przedmiotu, następuje gdy wszystkie Pixele danego przedmiotu zostaną odsłonięte. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Wtedy także zostaną ujawnione wszystkie propozycje cenowe złożone przez Użytkowników. Użytkownik, który zaproponował najwyższą cenę nabycia przedmiotu znajdzie się na pierwszym miejscu listy propozycji cenowych oraz otrzyma email potwierdzający prawo do nabycia przedmiotu. Wszystkie Pixele są odsłonięte i jestem pierwszy na liście, co dalej? Na belce, która zawsze znajduje się na górze strony kliknij Moje konto. Jeśli jeszcze nie podałeś swoich danych do wysyłki, musisz zrobić to teraz. Następnie przejdź do zakładki nabyłem - znajdziesz tam swój nabyty przedmiot. Kliknij go, a następnie kliknij przycisk „Płacę”. Dokonaj opłaty i oczekuj na przesyłkę! Kto pokrywa koszty przesyłki zakupionych przedmiotów? Koszty przesyłki pokrywa zawsze Użytkownik, który zakupił przedmiot. Przedmioty oznaczone napisem "przesyłka gratis" są zwolnione z kosztów przesyłki.

O nas

Korzystając z Serwisu Zapixel.pl automatycznie wyrażasz zgodę na używanie „ciasteczek” zgodnie z naszą Polityką Cookies. W przypadku braku takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania z Serwisu zapixel.pl Czym są „ciasteczka”? Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) „ciasteczka”, identyfikator przeglądarki, ewentulanie unikalny numer tworzony na potrzeby sesji Użytkownika. Jaki jest cel używania „ciasteczek”? Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości stron internetowych zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze stron internetowych. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika. Jakiego typu „ciasteczka” używamy? Do prawidłowego używania stron Serwisu są wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych Serwisu zapixel.pl Użytkownik może otrzymać „ciasteczka” współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, czy innych podmiotów realizujących na rzecz Serwisu zapixel.pl kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych „ciasteczek” można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów. Czy Użytkownik może usunąć „ciasteczka” ze swoich urządzeń końcowych? Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania „ciasteczkami”, m. in. można blokować zapisywanie „ciasteczek” oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania „ciasteczek” może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści. Użytkownik Serwisu powinien pamiętać, że nie udostępnianie bądź skasowanie plików cookies „ciasteczek” może spowodować utrudnienia w prawidłowym korzystaniu z Serwisu zapixel.pl, za co Administracja Serwisu nie odpowiada.